Instrukcja obsługi Sony KV-32FX20E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FX20E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FX20E na tej stronie.

Trinitron Colour
Television
© 1999 by Sony Corporation Printed in UK
R
420478974
KV-28FX20E
KV-28FX201E
KV-32FX20E
Manual de Instrucciones
ES
PT
DK
4-204-789-74
Instruções de funcionamento
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
SE
FI
NO
Kayttöohje
Bruksanvisning
FX20Ecov.fm Page 1 Tuesday, November 12, 2002 11:21 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FX20E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FX20E udzielić ci dobrej odpowiedzi.