Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ86U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ86U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ86U na tej stronie.

R
4-103-124-71(2)
Operating Instructions
Colour Television
GB
KV-28FQ86U
KV-32FQ86U
©2004 by Sony Corporation
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
00COKV32FQ86U.fm Page 1 Friday, December 12, 2003 11:06 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ86U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ86U udzielić ci dobrej odpowiedzi.