Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ86B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ86B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ86B na tej stronie.

R
4-103-124-51(2)
Operating Instructions
Colour Television
GB
KV-28FQ86B
KV-32FQ86B
©2004 by Sony Corporation
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
00COKV32FQ86(B03).fm Page 1 Wednesday, December 17, 2003 1:07 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ86B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ86B udzielić ci dobrej odpowiedzi.