Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ80K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ80K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ80K na tej stronie.

R
4-087-551-51(1)
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
BG
CZ
GB
HU
© 2002 Sony Corporation
PL
RU
KV-32FQ80 K
KV-36FQ80 K
32FQ80 B5 K(00) Cover.fm Page 1 Thursday, May 9, 2002 12:58 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ80K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ80K udzielić ci dobrej odpowiedzi.