Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ75U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ75U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ75U na tej stronie.

Instruction Manual
KV-28FQ75 U
KV-32FQ75 U
4-205-563-64
R
Trinitron Colour
Television
© 2000 by Sony Corporation Printed in UK
420556364
KV-28FQ75Ucover.fm Page 0 Tuesday, May 22, 2001 10:01 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ75U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ75U udzielić ci dobrej odpowiedzi.