Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ70K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ70K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ70K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32FQ70K
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-093-901-71 (1)
00CoverKV28/32FQ70K.fm Page 1 Wednesday, January 15, 2003 7:37 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ70K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ70K udzielić ci dobrej odpowiedzi.