Instrukcja obsługi Sony KV-32FQ70B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FQ70B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FQ70B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-28FQ70B
KV-32FQ70B
© 2003 by Sony Corporation
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
DE
FR
4-093-901-
41
(1)
Manuale d’Istruzioni
IT
Gebruiksaanwijzing
NL
00CovKV28/32FQ70B.fm Page 1 Tuesday, January 14, 2003 3:14 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FQ70B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FQ70B udzielić ci dobrej odpowiedzi.