Instrukcja obsługi Sony KV-32FC60Z

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FC60Z. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FC60Z na tej stronie.

R
©1999 by Sony Corporation Printed in UK
4-205-029-12
Trinitron Colour
Television
Instruction Manual
GB
KV-28FC60/28FC60/Z
KV-32FC60/32FC60/Z
Styrfunktioner
Betjeningsvejledning
Kayttöohje
OδηγίεσXpήσησ
Bruksanvisning
SE
NO
FI
DK
GR
Bedienungsanleitung
DE

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FC60Z innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FC60Z udzielić ci dobrej odpowiedzi.