Instrukcja obsługi Sony KV-29LS35K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29LS35K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29LS35K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-29LS35K
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-205-951-41(1)
01CoverKV29LS35K.fm Page 1 Monday, April 9, 2001 6:01 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29LS35K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29LS35K udzielić ci dobrej odpowiedzi.