Instrukcja obsługi Sony KV-29LS35B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29LS35B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29LS35B na tej stronie.

R
4-205-951-71(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-29LS35B
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01Cover29LS35B.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2001 4:12 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29LS35B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29LS35B udzielić ci dobrej odpowiedzi.