Instrukcja obsługi Sony KV-29LS30U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29LS30U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29LS30U na tej stronie.

R
4-206-049-51(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-29LS30U
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01CoverKV29LS30U.fm Page 1 Friday, May 11, 2001 4:19 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29LS30U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29LS30U udzielić ci dobrej odpowiedzi.