Instrukcja obsługi Sony KV-29LS30K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29LS30K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29LS30K na tej stronie.

R
4-206-049-21(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-29LS30K
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
01CoverKV29LS30K.fm Page 1 Wednesday, April 11, 2001 3:27 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29LS30K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29LS30K udzielić ci dobrej odpowiedzi.