Instrukcja obsługi Sony KV-29FX66K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FX66K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FX66K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-29FX66K
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-206-104-21(1)
01CoverKV29FX66K.fm Page 1 Thursday, July 26, 2001 11:42 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FX66K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FX66K udzielić ci dobrej odpowiedzi.