Instrukcja obsługi Sony KV-29FX64K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FX64K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FX64K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-29FX64K
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-087-257-61 (1)

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FX64K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FX64K udzielić ci dobrej odpowiedzi.