Instrukcja obsługi Sony KV-29FX64B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FX64B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FX64B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-29FX64B
© 2002 by Sony Corporation
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
DE
FR
4-087-257-
21
(1)
Manuale d’Istruzioni
IT
Gebruiksaanwijzing
NL
00CovKV29FX64B.fm Page 1 Monday, January 14, 2002 9:05 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FX64B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FX64B udzielić ci dobrej odpowiedzi.