Instrukcja obsługi Sony KV-29FX20D

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FX20D. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FX20D na tej stronie.

Οδηγίεσ Χρήσησ
GR
R
©1999 by Sony Corporation Printed in Spain
KV-25FX20D
KV-29FX20D
4-204-787-11(1)
FD Trinitron
Colour Television
Instruction Manual
GB
Kullanwm Kwlavuzu
TR
DE
Bedienungsanleitung

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FX20D innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FX20D udzielić ci dobrej odpowiedzi.