Instrukcja obsługi Sony KV-29FQ85E

Sony KV-29FQ85E

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony KV-29FQ85E. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony KV-29FQ85E prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
KV-29FQ85E
Produkt
Język
Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
R
4-095-508-21 (1)
Operating Instructions
GB
KV-29FQ85E
©2003 by Sony Corporation
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Bedienungsanleitung
DE
Bevor Sie das Fernsehgerät einschalten, lesen Sie bitte den
Abschnitt „Sicherheitshinweise” dieses Handbuchs. Bewahren
Sie das Handbuch auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen
Mode d'emploi
FR
Avant d'utiliser le téléviseur, nous vous prions de lire avec attention les
"Consignes de sécurité" illustrées à la section correspondante de ce
manuel. Conservez ce manuel pour vous y référer ensuite.
Istruzioni per il funzionamento
IT
Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere
attentamente la sezione 'Informazioni di sicurezza' del presente
manuale. Conservare il presente manuale per farvi riferimento in futuro.
Colour Television

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony KV-29FQ85E, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w