Instrukcja obsługi Sony KV-29FQ76K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FQ76K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FQ76K na tej stronie.

R
4-087-468-22
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
BG
CZ
GB
HU
© 2002 Sony Corporation
KV-29FQ76 K
PL
RU
408746822
29FQ76 B5 K Cover.fm Page 1 Tuesday, May 7, 2002 11:45 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FQ76K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FQ76K udzielić ci dobrej odpowiedzi.