Instrukcja obsługi Sony KV-29FQ75K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29FQ75K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29FQ75K na tej stronie.

Instruction Manual
KV-29FQ75 K
4-205-473-94(01)
R
Trinitron Colour
Television
© 2000 by Sony Corporation Printed in Spain
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Инструкции за употреба
Инструкция по зксплуатации
GB
PL
CZ
HU
BG
RU
420547394

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29FQ75K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29FQ75K udzielić ci dobrej odpowiedzi.