Instrukcja obsługi Sony KV-29CL10K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29CL10K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29CL10K na tej stronie.

R
4-093-786-
61
(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-29CL10K
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
00COKV29CL10K.fm Page 1 Friday, January 24, 2003 8:13 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29CL10K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29CL10K udzielić ci dobrej odpowiedzi.