Instrukcja obsługi Sony KV-29CL10B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29CL10B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29CL10B na tej stronie.

R
4-093-786-
51
(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-29CL10B
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
00COKV29CL10B.fm Page 1 Friday, January 17, 2003 6:16 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29CL10B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29CL10B udzielić ci dobrej odpowiedzi.