Instrukcja obsługi Sony KV-28LS60U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28LS60U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28LS60U na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32LS60U
KV-28LS60U
© 2002 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
4-090-586-11(1)
01CoverKV32LS60U.fm Page 1 Tuesday, May 14, 2002 10:52 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28LS60U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28LS60U udzielić ci dobrej odpowiedzi.