Instrukcja obsługi Sony KV-28LS60B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28LS60B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28LS60B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32LS60B
KV-28LS60B
© 2002 by Sony Corporation
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
DE
FR
4-206-694-
21
(2)
Manuale d’Istruzioni
IT
Gebruiksaanwijzing
NL
00CovKV32LS60B.fm Page 1 Friday, February 21, 2003 6:27 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28LS60B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28LS60B udzielić ci dobrej odpowiedzi.