Instrukcja obsługi Sony KV-28LS35U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28LS35U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28LS35U na tej stronie.

R
4-206-161-31(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-28LS35U
KV-32LS35U
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01Cover28/32LS35U.fm Page 1 Monday, June 18, 2001 12:50 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28LS35U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28LS35U udzielić ci dobrej odpowiedzi.