Instrukcja obsługi Sony KV-28LS35E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28LS35E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28LS35E na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
Manual de Instrucciones
KV-28LS35E
KV-32LS35E
© 2001 by Sony Corporation
ES
Manual de Instruções
Brugervejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
PT
DK
FI
NO
Instruktionsbok
SE
4-206-095-
51
(2)
01CovKV28/32LS35E.fm Page 1 Thursday, April 5, 2001 10:12 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28LS35E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28LS35E udzielić ci dobrej odpowiedzi.