Instrukcja obsługi Sony KV-28FX66U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28FX66U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28FX66U na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-28FX66U
© 2002 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
4-088-479-13 (1)
01CoverKV28FX66U.fm Page 1 Wednesday, January 15, 2003 5:49 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28FX66U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28FX66U udzielić ci dobrej odpowiedzi.