Instrukcja obsługi Sony KV-28FQ70U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28FQ70U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28FQ70U na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-28FQ70U
KV-32FQ70U
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
4-093-901-61 (1)
01CoverKV28FQ70U.fm Page 1 Wednesday, January 15, 2003 7:53 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28FQ70U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28FQ70U udzielić ci dobrej odpowiedzi.