Instrukcja obsługi Sony KV-28DS20U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28DS20U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28DS20U na tej stronie.

R
Trinitron Colour
Television
© 1999 by Sony Corporation Printed in UK
This Instruction Manual has been produced using
to comply with our commitment to the use of
environmentally friendly materials in our products.
Totally chlorine free (TCF) 100% Re-cycled paper
KV-28DS20U
KV-32DS20U
Instruction Manual
GB
GB
GB
4-204-891-62

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28DS20U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28DS20U udzielić ci dobrej odpowiedzi.