Instrukcja obsługi Sony KV-28CS70U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28CS70U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28CS70U na tej stronie.

R
2-055-142-71(1)
Colour Television
KV-28CS70U
KV-32CS70U
©2004 by Sony Corporation
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Cover(U).fm Page 1 Wednesday, June 9, 2004 12:13 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28CS70U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28CS70U udzielić ci dobrej odpowiedzi.