Instrukcja obsługi Sony KV-28CL11K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28CL11K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28CL11K na tej stronie.

FD Trinitron
Colour Television
KV-28CL11K
KV-29CL11K
© 2003 by Sony Corporation
4-102-684-62
R
Instruction Manual GB
Инструкции за употреба BG
Návod k obsluze
Kezelési útmuta
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
CZ
HU
PL
RU
Návod na použitie
SK
K Cover410268462.fm Page 1 Friday, March 12, 2004 6:53 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28CL11K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28CL11K udzielić ci dobrej odpowiedzi.