Instrukcja obsługi Sony KV-28CL11B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-28CL11B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-28CL11B na tej stronie.

FD Trinitron
Colour Television
KV-28CL11B
KV-29CL11B
© 2003 by Sony Corporation
4-102-684-42
R
Mode d’emploi
FR
Bedienungsanleitung
DE
Manuale di istruzioni
Bedieningsinstructies
IT
NL
B00Cover.fm Page 1 Thursday, August 5, 2004 9:39 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-28CL11B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-28CL11B udzielić ci dobrej odpowiedzi.