Instrukcja obsługi Sony KV-25RE10K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-25RE10K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-25RE10K na tej stronie.

R
Trinitron
Colour Television
KV-25RE10K
KV-29RE10K
© 2003 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-093-952-12 (1)
Návod na obsluhu
SK
00CoverKV25/29RE10K.fm Page 1 Tuesday, January 21, 2003 4:11 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-25RE10K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-25RE10K udzielić ci dobrej odpowiedzi.