Instrukcja obsługi Sony KV-25FX30E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-25FX30E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-25FX30E na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
Manual de Instrucciones
KV-25FX30E
KV-29FX30E
© 2001 by Sony Corporation
ES
Manual de Instruções
Brugervejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
PT
DK
FI
NO
Instruktionsbok
SE
4-206-060-61(1)
01CovKV29FX30E.fm Page 1 Friday, April 20, 2001 6:08 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-25FX30E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-25FX30E udzielić ci dobrej odpowiedzi.