Instrukcja obsługi Sony KV-24LS35U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-24LS35U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-24LS35U na tej stronie.

R
4-206-159-
31
(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-24LS35U
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01Cover24LS35U.fm Page 1 Friday, September 21, 2001 12:20 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-24LS35U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-24LS35U udzielić ci dobrej odpowiedzi.