Instrukcja obsługi Sony KV-21V6U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21V6U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21V6U na tej stronie.

© 1997 by Sony Corporation Printed in Spain
3-860-137-21 (1)
GB
Operating Instructions
KV-14V5U
KV-14V6U
KV-21V5U
KV-21V6U
Trinitron Colour Video TV
PAL NTSC 4.43

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21V6U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21V6U udzielić ci dobrej odpowiedzi.