Instrukcja obsługi Sony KV-21V4E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21V4E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21V4E na tej stronie.

3-858-033-41 (1)
P
Manual de instruções
Manual de instrucciones
KV-21V4E
PAL NTSC 4.43
E
Trinitron Colour Video TV
© 1996 by Sony Corporation Printed in Spain

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21V4E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21V4E udzielić ci dobrej odpowiedzi.