Instrukcja obsługi Sony KV-21V4D

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21V4D. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21V4D na tej stronie.

© 1996 by Sony Corporation Printed in Spain
3-858-033-11 (1)
GB
Mode d’emploi
F
D
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
KV-21V4D
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
NL
S
Trinitron Colour Video TV
PAL NTSC 4.43

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21V4D innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21V4D udzielić ci dobrej odpowiedzi.