Instrukcja obsługi Sony KV-21LT1U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21LT1U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21LT1U na tej stronie.

R
4-205-481-32(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21LT1U
KV-14LT1U
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01PortKV-21LT1GB.fm Page 1 Tuesday, May 15, 2001 3:46 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21LT1U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21LT1U udzielić ci dobrej odpowiedzi.