Instrukcja obsługi Sony KV-21LT1B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21LT1B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21LT1B na tej stronie.

R
4-205-481-
72
(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21LT1B
KV-14LT1B
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01GBCoverKV21;14LT1B.fm Page 1 Thursday, November 7, 2002 4:53 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21LT1B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21LT1B udzielić ci dobrej odpowiedzi.