Instrukcja obsługi Sony KV-21LS30U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21LS30U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21LS30U na tej stronie.

R
4-206-016-31(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21LS30U
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01CoverKV21LS30U.fm Page 1 Friday, July 27, 2001 12:42 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21LS30U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21LS30U udzielić ci dobrej odpowiedzi.