Instrukcja obsługi Sony KV-21LS30K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21LS30K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21LS30K na tej stronie.

R
4-206-016-
41
(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21LS30K
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21LS30K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21LS30K udzielić ci dobrej odpowiedzi.