Instrukcja obsługi Sony KV-21FX30K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21FX30K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21FX30K na tej stronie.

R
4-206-090-32(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21FX30K
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
Návod na obsluhu
SK
01CoverKV21FX30.fm Page 1 Thursday, August 2, 2001 6:39 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21FX30K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21FX30K udzielić ci dobrej odpowiedzi.