Instrukcja obsługi Sony KV-21FT1K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21FT1K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21FT1K na tej stronie.

R
4-205-400-42(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21FT1K
KV-21FT2K
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкции за експлоатация
CZ
HU
PL
BG
Инструкция пo эксплyатации
Návod na obsluhu
RU
SK
Kullanwm Kwlavuzu
TR
00CoverKV21FT1K.fm Page 1 Thursday, May 3, 2001 6:21 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21FT1K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21FT1K udzielić ci dobrej odpowiedzi.