Instrukcja obsługi Sony KV-21CT1U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21CT1U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21CT1U na tej stronie.

4-093-927-52(1)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
GB
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CT1U
KV-14CT1U
01CoverKV21CT1U.fm Page 2 Thursday, July 3, 2003 10:06 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21CT1U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21CT1U udzielić ci dobrej odpowiedzi.