Instrukcja obsługi Sony KV-21CL5K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21CL5K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21CL5K na tej stronie.

4-098-284-11(1)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
Инструкции за експлоатация
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
GB
BG
CZ
HU
PL
RU
SK
Návod na obsluhu
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CL5K
01CoverKV21CL5K.fm Page 2 Thursday, August 7, 2003 3:11 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21CL5K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21CL5K udzielić ci dobrej odpowiedzi.