Instrukcja obsługi Sony KV-21CL10U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21CL10U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21CL10U na tej stronie.

4-093-929-61(1)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
GB
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CL10U
01CoverKV21CL10U.fm Page 2 Tuesday, June 10, 2003 11:28 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21CL10U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21CL10U udzielić ci dobrej odpowiedzi.