Instrukcja obsługi Sony KV-21CL10K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-21CL10K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-21CL10K na tej stronie.

4-093-929-51(2)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
Инструкции за експлоатация
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
GB
BG
CZ
HU
PL
RU
SK
Návod na obsluhu
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CL10K
KV-21FQ10K
01CoverKV21FQ10K.fm Page 2 Thursday, July 10, 2003 4:44 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-21CL10K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-21CL10K udzielić ci dobrej odpowiedzi.