Instrukcja obsługi Sony KV-14V4U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14V4U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14V4U na tej stronie.

SONY KV-14V4U (GB)_3-856-873-11 (1)
© 1996 by Sony Corporation Printed in Spain
3-856-873-11 (1)
GB
Operating Instructions
KV-14V4U
Trinitron Colour Video TV
PAL NTSC 4.43

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14V4U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14V4U udzielić ci dobrej odpowiedzi.