Instrukcja obsługi Sony KV-14LT1K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14LT1K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14LT1K na tej stronie.

19
14SKKV21LT1K.fm Page 19 Wednesday, May 16, 2001 12:25 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14LT1K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14LT1K udzielić ci dobrej odpowiedzi.