Instrukcja obsługi Sony KV-14LT1K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14LT1K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14LT1K na tej stronie.

R
4-206-416-41 (1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-21LT1K
KV-14LT1K
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкции за експлоатация
CZ
HU
PL
BG
Инструкция пo эксплyатации
Návod na obsluhu
RU
SK
00PortKV21LT1K.fm Page 1 Wednesday, May 16, 2001 12:34 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14LT1K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14LT1K udzielić ci dobrej odpowiedzi.